Về việc tổ chức dạy - học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Công văn số 2655/UBND-VHXH ngày 22/4/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19, Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tổ chức dạy - học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

 

1. Học sinh, học viên các trường, trung tâm; học viên các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, dạy thêm - học thêm… đi học lại từ ngày 04/5/2020; trẻ mầm non đi học lại từ ngày 11/5/2020. Hoàn thành Chương trình năm học 2019-2020 trước ngày 15/7/2020. 

 

2. Các trường đại học ngoài công lập thực hiện theo chỉ đạo của Bộ chủ quản.

 

3. Các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, UBND thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống dịch COVID-19.

 

(Đính kèm văn bản chi tiết)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 5 4 9 6 8 3 3
Hôm nay: 3199
Hôm qua: 3240
Tháng này: 55391
Tổng cộng: 0015496833