Hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 trong tổ chức Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2)

        Xem với cỡ chữ    

HƯỚNG DẪN

Các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 trong tổ chức 

Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2)


Nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh và tất cả những người tham gia vào các khâu của Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020, đợt 2 (Kì thi), đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho cộng đồng; trên cơ sở khuyến cáo của Sở Y tế, Chủ tịch Hội đồng thi thành phố Đà Nẵng yêu cầu trưởng các ban, trưởng các điểm thi của Hội đồng thi quán triệt thí sinh và những người tham gia vào các khâu của Kì thi (sau đây gọi tắt là thí sinh và cán bộ, nhân viên) thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

 

1. Về việc khai báo y tế

 

Trưởng các điểm thi có trách nhiệm in sao mẫu Tờ khai y tế (đính kèm) phát cho tất cả thí sinh và cán bộ, nhân viên tại điểm thi.

 

a) Đối với thí sinh: được cán bộ coi thi hướng dẫn khai tờ khai tại phòng làm thủ tục dự thi khi thí sinh làm thủ tục và học Quy chế thi (chiều ngày 02/9/2020); cán bộ coi thi thu tờ khai lưu tại điểm thi, trưởng điểm thi nộp toàn bộ tờ khai về Ban Thư kí cùng với bài thi vào cuối buổi thi cuối cùng.

 

b) Đối với lãnh đạo, thư kí, cán bộ giám sát, cán bộ coi thi, công an, bảo vệ, phục vụ, y tế, thanh tra…: tiến hành khai tờ khai trong buổi họp chính thức đầu tiên của điểm thi (sáng ngày 02/9/2020); trưởng điểm thi thu tờ khai lưu tại điểm thi, nộp về về Ban Thư kí cùng với bài thi vào cuối buổi thi cuối cùng.

 

2. Các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm chung

 

a) Khi thí sinh và cán bộ, nhân viên đến cổng điểm thi

 

* Thí sinh

 

- Phụ huynh đưa, đón thí sinh dừng xe cách cổng điểm thi tối thiểu 50m; không được tập trung đông người quanh khu vực điểm thi. Thí sinh sau khi được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 hoặc kết thúc mỗi buổi thi mới liên hệ phụ huynh đến đón;

 

- Thí sinh vào cổng điểm thi, được lực lượng tình nguyện hướng dẫn vào bàn tiếp đón;

 

- Thí sinh tự đi xe đến điểm thi, được lực lượng tình nguyện hướng dẫn vào khu vực để xe, sau đó vào bàn tiếp đón.

 

* Cán bộ, nhân viên: đưa xe vào khu vực để xe, sau đó vào bàn tiếp đón.

 

b) Tại bàn tiếp đón

 

- Bàn tiếp đón được trải khăn bàn nhựa, bố trí tại khu vực khoanh vùng trong sân điểm thi, tránh gây cản trở, ách tắc trước cổng điểm thi; bố trí nhiệt kế hồng ngoại, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, sọt đựng khẩu trang được thay ra tại mỗi bàn; cử nhân viên hướng dẫn và đo thân nhiệt tại bàn;

 

- Tất cả thí sinh và cán bộ, nhân viên mang khẩu trang đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch;

 

- Nhắc nhở thí sinh và cán bộ, nhân viên gỡ khẩu trang đang đeo bỏ vào sọt rác; rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn; tự nhận khẩu trang mới để tại bàn; đeo khẩu trang mới đúng cách; kiểm tra thân nhiệt bằng nhiệt kế hồng ngoại (không đứng đối diện người được đo thân nhiệt, đứng bên cạnh và đo huyệt thái dương, không đo tại vị trí trán); hướng dẫn thí sinh đi vào phòng thi, cán bộ, nhân viên vào khu vực làm việc.

 

c) Các bước cụ thể tại bàn tiếp đón

 

- Bước 1: Gỡ khẩu trang đang đeo bỏ vào sọt rác;

 

- Bước 2: Rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn (Sở Y tế cấp);

 

- Bước 3: Nhận và mang khẩu trang mới tại bàn tiếp đón (Sở Y tế cấp).

 

- Bước 4: Đo thân nhiệt bằng nhiệt kế hồng ngoại.

 

- Bước 5: Di chuyển và vào phòng thi/ khu vực làm việc.

 

 * Lưu ý:

 

- Thứ tự các bước trên đây không được thay đổi; thực hiện giãn cách trong mọi tình huống. Trưởng điểm thi có trách nhiệm in 5 bước này niêm yết ngay cổng điểm thi (to, rõ, đặt ở vị trí dễ nhìn);

 

- Công tác chuẩn bị và tiến hành các bước trong ngày 31/8/2020 và 01/9/2020 tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 sẽ được các trưởng điểm hướng dẫn chi tiết hơn.

 

d) Những điểm lưu ý khác

 

- Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng; che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo.

 

- Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lí, xây dựng lối sống lành mạnh.

 

- Mở cửa tất cả các phòng thi, các khu vực khác của điểm thi; lau sát khuẩn bề mặt tiếp xúc trước khi thí sinh đến điểm thi và sau mỗi buổi thi.

 

3. Về các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cho đối tượng có nguy cơ, hướng dẫn đeo và tháo khẩu trang đúng cách; hướng dẫn mặc và tháo trang phục bảo hộ (đính kèm các phụ lục)

 

4. Về các thủ tục gọi thí sinh vào phòng làm thủ tục dự thi, học quy chế thi và phòng thi

 

Đảm bảo giãn cách trong quá trình cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi. Thí sinh đứng giữ khoảng cách an toàn, gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra, sau đó đeo lại khẩu trang để vào phòng thi. Các điểm thi đánh dấu vị trí đứng của thí sinh và cán bộ coi thi để làm thủ tục vào phòng thi.

 

5. Cách xử lí tình huống khi có thí sinh hoặc cán bộ, nhân viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở

 

Báo ngay cho cán bộ y tế phụ trách tại điểm thi; yêu cầu người có biểu hiện sốt, ho, khó thở mang khẩu trang, di chuyển đến phòng y tế (phòng dự phòng) tại điểm thi để được theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe. Nếu thí sinh đủ điều kiện để tiếp tục làm bài thi thì hạn chế tiếp xúc, giữ khoảng cách giữa người với người, cách li, sắp xếp các thí sinh có triệu chứng sốt, ho, khó thở tại khu vực thi riêng (phòng dự phòng) để tiếp tục làm bài thi.

 

Sau khi thí sinh làm bài xong, tiếp tục báo cán bộ y tế tại điểm thi để xử lí y tế phù hợp.

 

6. Những điều cần nhắc nhở thêm đối với thí sinh

 

Ngoài những vật dụng được mang vào phòng thi theo quy định, các điểm thi nhắc nhở thêm thí sinh những nội dung sau:

 

a) Mang theo bình nước uống cá nhân; bình nhựa hoặc thủy tinh trong suốt, không dán nhãn (điểm thi có bố trí nước uống đóng chai cho thí sinh trước mỗi phòng thi); khẩu trang dự phòng để mang trên đường về nếu khẩu trang được phát trong buổi thi bị ướt, bẩn hoặc rơi.

 

b) Đảm bảo giãn cách trong suốt quá trình tham gia các khâu của Kì thi.

 

c) Thí sinh đeo khẩu trang từ nhà đến điểm thi, trong suốt buổi thi và từ điểm thi về nhà.

 

7. Thu gom, xử lí rác thải có nguy cơ lây nhiễm

 

a) Thành phần rác thải có nguy cơ lây nhiễm: khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng, trang phục phòng hộ cá nhân phát sinh.

 

b) Phân loại và tập kết rác thải lây nhiễm

 

- Phân loại các loại chất thải trên vào thiết bị đựng riêng, đảm bảo có nắp đậy, có lót túi bên trong. Bên ngoài thùng có dán nhãn "CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2". Đảm bảo trong ngày điểm thi phải tập kết rác lây nhiễm vào túi lớn, cột chặt, đảm bảo khử trùng và bỏ vào thùng riêng do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng bố trí. (Các loại chất thải rắn sinh hoạt khác, như: thực phẩm, thức ăn thừa, lá cây... được triển khai thu gom và chuyển giao theo các quy định hiện hành và lịch thu gom của đơn vị dịch vụ thu gom nhưng đảm bảo khử khuẩn an toàn).

 

- Trường hợp có xuất hiện ca mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19, thì tất cả các chất thải tại địa điểm thi phải được thu gom và xử lí như chất thải lây nhiễm.

 

c) Thời gian chuyển giao rác thải lây nhiễm: 01 lần/ngày.

 

d) Công tác chuẩn bị

 

- Trưởng điểm thi cử cán bộ đầu mối theo dõi, hướng dẫn, giám sát công tác này trong phạm vi của điểm thi; chủ động phối hợp Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng để thu gom, vận chuyển xử lý; kí xác nhận khối lượng rác lây nhiễm chuyển giao để Công ty thực hiện thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh khu vực điểm thi, tuyệt đối không để tình trạng có chất thải lây nhiễm vứt thải không đúng quy định.

 

- Bố trí thiết bị lưu chứa chất thải riêng biệt đáp ứng yêu cầu để lưu chứa chất thải lây nhiễm đã nêu trên; có hướng dẫn đến tất cả thí sinh, cán bộ, nhân viên về công tác quản lí chất thải lây nhiễm.

 

Trên đây là hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 trong tổ chức Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2), Chủ tịch Hội đồng thi thành phố Đà Nẵng yêu cầu trưởng các ban, trưởng các điểm thi nghiêm túc thực hiện./.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 5 0 9 9 5 3 1
Hôm nay: 1754
Hôm qua: 3682
Tháng này: 73412
Tổng cộng: 0015099531