Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), triển khai Đề án thực hiện Chương trình “thành phố 4 an” và Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư trung ương Đảng

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 11/01/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Thông báo kết luận số 168-TB/TU ngày 03/01/2017 của Thành ủy Đà Nẵng về việc triển khai Đề án thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” của Ban Thường vụ Thành ủy và Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

 

Giám đốc Sở GD&ĐT đã trực tiếp quán triệt các nội dung trên đến toàn thể Lãnh đạo, Đảng viên, chuyên viên Sở GD&ĐT; lãnh đạo Phòng GD&ĐT tạo các quận, huyện; lãnh đạo các trường THPT, các trường trực thuộc; lãnh đạo các Trung tâm GDTX; lãnh đạo các trường Đại học ngoài công lập.

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị, trường học khẩn trương quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, rộng rãi Đề án "Thành phố 4 an", Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; tiếp tục tuyên truyền phổ biến các quan điểm trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lí.

 

PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 0 7 9 6 1 3 6
Hôm nay: 1171
Hôm qua: 2475
Tháng này: 117277
Tổng cộng: 0010796136