Danh mục công khai thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo

        Xem với cỡ chữ    

 

THÔNG BÁO

Danh mục thông tin công khai của Sở Giáo dục và Đào tạo

----------------------

 

Thực hiện Công văn số 4052/UBND-STP ngày 31/5/2018 của UBND thành phố về triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin, Kế hoạch số 1018/KH-SGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Sở GDĐT thông báo các nội dung sau:

1. Danh mục thông tin công khai của Sở GDĐT

Theo Phụ lục đính kèm.

2. Đầu mối tiếp nhận và cung cấp thông tin của Sở

Văn phòng Sở GDĐT là đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin từ tổ chức, công dân.

Trên đây là Thông báo về danh mục thông tin công khai của Sở GDĐT./.

-------------------------

Đính kèm danh mục thông tin công khai của Sỏ GDĐT: tải về TẠI ĐÂY

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 3 3 5 7 9 9 6
Hôm nay: 3365
Hôm qua: 10182
Tháng này: 213240
Tổng cộng: 0013357996