Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định cá biệt trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành

        Xem với cỡ chữ    

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 25-3-2019 về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định cá biệt trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, gồm:

  1. Quyết định số 86/2003/QĐ-UB ngày 14 tháng 5 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện chế độ phụ cấp phục vụ đối với nhân viên phục vụ tại Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, Đà Nẵng.
  2. Quyết định số 03/2005/QĐ-UB ngày 10 tháng 01 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn thành phố Đà Nẵng.
  3. Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt chế độ phụ cấp và trợ cấp đối với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh của các trường có học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh nghèo.
  4. Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2009 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt mức chi bồi dưỡng cho giáo viên và học sinh tham gia các lớp tập huấn để dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia và quốc tế.
  5. Quyết định số 8812/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh mức trợ cấp học bỗng đối với học sinh khuyết tật và trợ cấp tiền ăn học sinh người dân tộc kinh thuộc diện hộ nghèo.
  6. Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về mức tiền thưởng đối với học sinh đạt giải, giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh đạt giải các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế.
  7. Quyết định số 8469/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ kinh phí cho các trường chuyên biệt.
  8. Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ kinh phí để tổ chức bán trú cho học sinh tại Trường Tiểu học Hòa Bắc và Trường Tiểu học Hòa Phú.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 5-4-2019.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

In Quay lại chia sẻ bài viết
0 0 1 3 3 5 8 0 5 1
Hôm nay: 3420
Hôm qua: 10182
Tháng này: 213295
Tổng cộng: 0013358051