Đề tài: "Xây dựng tiêu chí và qui trình đánh giá năng lực nghiệp vụ sư phạm của giáo viên giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"

        Xem với cỡ chữ    

1. Danh mục các đề tài

          - Tên đề tài: Xây dựng tiêu chí và qui trình đánh giá năng lực nghiệp vụ sư phạm của giáo viên giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

          - Cấp quản lý: cấp cơ sở

          - Lĩnh vực: Giáo dục

          - Đơn vị chủ trì: Sở GD&ĐT

          - Chủ nhiệm đề tài: ThS Lê Trung Chinh

          - Thời gian thực hiện: 06 tháng (từ tháng 6/2011-11/2011)

          2. Kết quả thực hiện

Báo cáo tổng hợp

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 0 8 4 0 4 6 0 7
Hôm nay: 168
Hôm qua: 2911
Tháng này: 79764
Tổng cộng: 0008404607