Đề tài: “Thực trạng và giải pháp can thiệp sớm nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ khiếm thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”

        Xem với cỡ chữ    

 1. Danh mục các đề tài

          - Tên đề tài: "Thực trạng và giải pháp can thiệp sớm nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ khiếm thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"

          - Cấp quản lý: đề tài cấp thành phố

          - Lĩnh vực: Giáo dục

          - Đơn vị chủ trì: Trường  Phổ thông Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, TP Đà Nẵng

          - Chủ nhiệm đề tài: ThS Lê Thị Tuyết Mai

          - Thời gian thực hiện: 18 tháng (từ tháng 6/2008 đến 12/2009)

          2. Kết quả thực hiện

Báo cáo tổng hợp

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 0 9 5 8 9 2 6 3
Hôm nay: 1827
Hôm qua: 6778
Tháng này: 93121
Tổng cộng: 0009589263