Đề tài: “Thực trạng và giải pháp can thiệp sớm nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ khiếm thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”

        Xem với cỡ chữ    

 1. Danh mục các đề tài

          - Tên đề tài: "Thực trạng và giải pháp can thiệp sớm nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ khiếm thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"

          - Cấp quản lý: đề tài cấp thành phố

          - Lĩnh vực: Giáo dục

          - Đơn vị chủ trì: Trường  Phổ thông Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, TP Đà Nẵng

          - Chủ nhiệm đề tài: ThS Lê Thị Tuyết Mai

          - Thời gian thực hiện: 18 tháng (từ tháng 6/2008 đến 12/2009)

          2. Kết quả thực hiện

Báo cáo tổng hợp

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 0 8 7 8 0 8 0
Hôm nay: 1151
Hôm qua: 4441
Tháng này: 61856
Tổng cộng: 0010878080