Tiếp theo Công văn số 1999/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 04/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thông báo điểm chuẩn vào trường trung học phổ thông (THPT) năm học 2020-2021, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị, trường học triển khai một số nội dung sau:
Ngày 03/8/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2805/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THCS Hòa Cường Nam giai đoạn 3 với các nội dung chính sau:
Để các đơn vị, trường học chủ động xây dựng kế hoạch dạy học ngoại ngữ năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các đơn vị tổ chức dạy học tiếng Anh năm học 2020-2021, cụ thể:
0 0 1 4 6 6 4 4 7 8
Hôm nay: 4660
Hôm qua: 4176
Tháng này: 92451
Tổng cộng: 0014664478