0 0 1 3 1 1 0 2 0 0
Hôm nay: 1605
Hôm qua: 4303
Tháng này: 230410
Tổng cộng: 0013110200