0 0 1 0 1 0 9 6 0 4
Hôm nay: 1917
Hôm qua: 5412
Tháng này: 123352
Tổng cộng: 0010109604