0 0 1 1 2 2 2 2 3 7
Hôm nay: 666
Hôm qua: 1450
Tháng này: 43022
Tổng cộng: 0011222237