0 0 1 1 0 4 1 6 3 2
Hôm nay: 2041
Hôm qua: 2618
Tháng này: 32902
Tổng cộng: 0011041632