Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1905/QĐ-SGDĐT ngày 01/8/2017 về việc thanh tra công tác tổ chức và hoạt động của một số trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn Đà Nẵng.
    1 2 3 4 5 Trang sau
0 0 0 8 1 6 6 1 2 5
Hôm nay: 196
Hôm qua: 4236
Tháng này: 96727
Tổng cộng: 0008166125