Thực hiện Công văn số 4983/BGDĐT-CNTT, ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015-2016, Sở GD&ĐT phát động Cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” cấp thành phố năm học 2016-2017.
0 0 1 0 7 8 2 8 2 9
Hôm nay: 3714
Hôm qua: 31452
Tháng này: 103970
Tổng cộng: 0010782829