Ngày 11/6/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng có nhận được Công văn số 433/CV/KTX-2015 của Trung tâm Quản lí KTX sinh viên tp. Đà Nẵng (DMC-579) về việc hỗ trợ 2000 chỗ trọ miễn phí cho thí sinh và phụ huynh đến Đà Nẵng tham dự kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015.
0 0 0 7 5 3 3 6 8 9
Hôm nay: 1763
Hôm qua: 4037
Tháng này: 100801
Tổng cộng: 0007533689