Vào cuối năm 2003, giới sử học ở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công Ngày Hội Sử học (NHSH) lần thứ nhất và từ đó đến nay hằng năm đều tổ chức ngày hội này. Đi sau mười năm, giới sử học ở thành phố bên bờ sông Hàn lấy ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11 làm thời điểm tổ chức NHSH Đà Nẵng 2013.
0 0 0 8 2 9 9 7 5 7
Hôm nay: 1962
Hôm qua: 2625
Tháng này: 91356
Tổng cộng: 0008299757