Bên cạnh việc đổi mới phương pháp giáo dục, dạy học, tăng cường công tác an ninh, chính trị, trật tự, an toàn trường học, ngành GD&ĐT đã bắt tay vào thực hiện các dự án, kế hoạch nhằm chú trọng giáo dục đạo đức, ý thức pháp luật và kỹ năng sống cho học sinh các lứa tuổi.
Bộ Chính trị ban hành Kết luận 75, kiện toàn nhân sự chủ chốt, đặt tên đường Võ Nguyên Giáp, đưa vào sử dụng nhiều công trình mới... là những sự kiện nổi bật thành phố Đà Nẵng 2013 do Báo Đà Nẵng bình chọn.
Vào cuối năm 2003, giới sử học ở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công Ngày Hội Sử học (NHSH) lần thứ nhất và từ đó đến nay hằng năm đều tổ chức ngày hội này. Đi sau mười năm, giới sử học ở thành phố bên bờ sông Hàn lấy ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11 làm thời điểm tổ chức NHSH Đà Nẵng 2013.
0 0 0 8 8 5 1 9 5 2
Hôm nay: 3709
Hôm qua: 4501
Tháng này: 99828
Tổng cộng: 0008851952