Sáng ngày 12 tháng 4 năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá ngoài Trường THPT Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng
Sáng ngày 10 tháng 4 năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá ngoài Trường THPT Nguyễn Hiền thành phố Đà Nẵng
0 0 1 1 3 9 2 9 7 0
Hôm nay: 2685
Hôm qua: 3166
Tháng này: 71884
Tổng cộng: 0011392970