Trong ba ngày 22, 23 và 24/8/2016, Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn “Kỹ năng thiết kế và xây dựng bài giảng E-Learning” cho hơn 200 cán bộ, giáo viên thuộc các Phòng GD&ĐT; các TT GDTX, TT GDTX-KTTH-HN&DN; các trưởng THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non và trường trực thuộc đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017; sau khi xem xét hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của các đơn vị, trường học, Sở GD&ĐT triển khai kế hoạch đánh giá ngoài 18 đơn vị, trường học trong tháng 8 năm 2016 cụ thể như sau:
Ngày 3-6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng chủ trì hội nghị về Khung kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT), giai đoạn 2016-2020.
Thực hiện Công văn số 4983/BGDĐT-CNTT, ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015-2016, Sở GD&ĐT phát động Cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” cấp thành phố năm học 2016-2017.
0 0 1 0 7 8 2 7 1 6
Hôm nay: 3601
Hôm qua: 31452
Tháng này: 103857
Tổng cộng: 0010782716