Thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017; sau khi xem xét hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của các đơn vị, trường học, Sở GD&ĐT triển khai kế hoạch đánh giá ngoài 18 đơn vị, trường học trong tháng 8 năm 2016 cụ thể như sau:
Ngày 3-6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng chủ trì hội nghị về Khung kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT), giai đoạn 2016-2020.
Thực hiện Công văn số 4983/BGDĐT-CNTT, ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015-2016, Sở GD&ĐT phát động Cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” cấp thành phố năm học 2016-2017.
0 0 1 1 1 5 6 4 3 2
Hôm nay: 125
Hôm qua: 1483
Tháng này: 50188
Tổng cộng: 0011156432