Ngày 14 tháng 9 năm 2016, tại Trung tâm GDTX thành phố Đà Nẵng, Sở GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017.
Trong ba ngày 22, 23 và 24/8/2016, Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn “Kỹ năng thiết kế và xây dựng bài giảng E-Learning” cho hơn 200 cán bộ, giáo viên thuộc các Phòng GD&ĐT; các TT GDTX, TT GDTX-KTTH-HN&DN; các trưởng THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non và trường trực thuộc đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017; sau khi xem xét hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của các đơn vị, trường học, Sở GD&ĐT triển khai kế hoạch đánh giá ngoài 18 đơn vị, trường học trong tháng 8 năm 2016 cụ thể như sau:
0 0 1 1 3 9 5 6 5 4
Hôm nay: 2549
Hôm qua: 2820
Tháng này: 74568
Tổng cộng: 0011395654