Ngày 26/8/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3159/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo sửa chữa Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến với các nội dung chính sau
Ngày 30/10/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3274/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường tiểu học Hòa Nhơn khu vực Hòa Phú với các nội dung chính sau
Ngày 01/9/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3268/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà lớp học Trường THPT Tôn Thất Tùng với các nội dung chính sau:
Ngày 09/9/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3358/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà đa năng Trường THPT Ngô Quyền với các nội dung chính sau:
Ngày 14/9/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3397/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà lớp học Trường THPT Nguyễn Hiền với các nội dung chính sau:
Ngày 07/9/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 217/QĐ-SKHĐT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sân thể thao Trường THPT Phan Châu Trinh với các nội dung chính sau:
Ngày 07/9/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 220/QĐ-SKHĐT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sân thể thao Trường tiểu học Lê Văn Hiến với các nội dung chính sau:
    1 2 3 4 5 Trang sau
0 0 1 5 0 9 9 5 5 0
Hôm nay: 1773
Hôm qua: 3682
Tháng này: 73431
Tổng cộng: 0015099550