Trên cơ sở Tờ trình của UNND thành phố Đà Nẵng, HĐND thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trong 4 tháng học kỳ 1 năm học 2020-2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong thời gian qua, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Vì vậy, để tạo điều kiện cho học sinh các cấp học tiếp tục đến trường, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí trong học kỳ 1 năm học 2020-2021.
Ngày 15/6/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2083/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây mới thay thế khối nhà lớp học 02 tầng 8 phòng Trường THCS Lê Lợi với các nội dung chính sau:
Ngày 22/6/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2083/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây mới thay thế khối nhà đa năng - Trường THCS Lê Lợi với các nội dung chính sau:
Ngày 05/5/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1593/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây mới khối phòng học Trường tiểu học Âu Cơ với các nội dung chính sau:
Ngày 05/5/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1592/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường tiểu học khu vực Trung Nghĩa (giai đoạn 1) với các nội dung chính sau:
Ngày 24/4/2020, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1004/SGDĐT-KHTC Thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021. Năm học 2020-2021, tuyển sinh vào lớp 10 công lập 10.252 học sinh/261 lớp. Trong đó, có Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, thuộc quận Cẩm Lệ được thành lập mới trong năm học 2020-2021.
Ngày 15/4/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1366/QĐ-UBND (file đính kèm) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây mới dãy nhà hướng tây - Khu B Trường THCS Kim Đồng với các nội dung chính sau:
    1 2 3 4 5 Trang sau
0 0 1 4 4 2 8 7 6 9
Hôm nay: 1841
Hôm qua: 12166
Tháng này: 37604
Tổng cộng: 0014428769