Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 746/UBND-STC ngày 11 tháng 02 năm 2020 về việc xây dựng các Đề án phí, lệ phí và định mức chi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trình HĐND thành phố trong năm 2020.
Thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của UBND thành phố về việc Bãi bỏ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dâñ các đơn vị, trường học triển khai thực hiện quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:
Ngày 20/02/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-SKHĐT (file đính kèm) về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường mầm non Số 2 Hòa Phong - Thí điểm nhận trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi với các nội dung chính sau:
Ngày 07/02/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-SKHĐT (file đính kèm) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sân thể thao Trường tiểu học Trần Quang Diệu với các nội dung chính sau:
Ngày 07/02/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-SKHĐT (file đính kèm) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sân thể thao Trường THPT Ngũ Hành Sơn với các nội dung chính sau:
Ngày 12/10, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2010-2020. Chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Lê Hải An, Hội nghị vinh dự được đón tiếp Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và đại diện văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ GDĐT và đại diện lãnh đạo các Sở GDĐT trong cả nước.
Trong 02 ngày 13, 14 tháng 9 năm 2019, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội thảo Phổ biến Quyết định số 2257/QĐ-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ GDĐT về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ngành giáo dục và trao đổi Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2020.
    1 2 3 4 5 Trang sau
0 0 1 3 5 2 5 4 7 4
Hôm nay: 4481
Hôm qua: 6479
Tháng này: 164865
Tổng cộng: 0013525474