0 0 1 1 2 2 2 0 0 4
Hôm nay: 433
Hôm qua: 1450
Tháng này: 42789
Tổng cộng: 0011222004