Nhằm bổ sung cán bộ quản lý cho các đơn vị trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức công bố các Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở GD&ĐT, cụ thể như sau:
    1 2 3 4 Trang sau
0 0 0 9 7 3 4 2 7 7
Hôm nay: 3645
Hôm qua: 5625
Tháng này: 122113
Tổng cộng: 0009734277