Thực hiện Quyết định số 1500/QĐ-SNV ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã có Thông báo số 2656/TB-SGDĐT ngày 26/7/2016 về việc tuyển dụng giáo viên THPT năm học 2016-2017
Thực hiện chỉ thị số 18-CT/TU ngày 19/3/1012 của Thành ủy Đà Nẵng về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố” và Kế hoạch số 1622/KH-BCH ngày 01/6/2016 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng về phối hợp tham gia xây dựng nông thông mới năm 2016, Ban Chỉ huy quân sự Sở Giáo dục thành phố Đà Nẵng – Cụm trưởng Cụm tự vệ Khối Hành chính Sự nghiệp kết hợp với Ban Chỉ huy Quân sự Viễn thông Đà Nẵng – Cụm trưởng Cụm tự vệ Khối Doanh nghiệp, đại diện 27 đơn vị tự vệ trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng xây dựng và triển khai kế hoạch số 45/KH-CTVHCSN-CTVDN ngày 20/7/2016 về việc phối hợp tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 tại Thôn 1, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
Nhằm tăng cường công tác quản lý lãnh đạo, chỉ đạo của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo các phòng thuộc Sở; cụ thể như sau
Ngày 02 tháng 3 năm 2016 tại Trung tâm Hành chính thành phố, Thành ủy - UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội vụ đã tổ chức công bố các Quyết định điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.
0 0 1 1 1 5 7 2 5 0
Hôm nay: 943
Hôm qua: 1483
Tháng này: 51006
Tổng cộng: 0011157250