Nhằm tăng cường công tác quản lý lãnh đạo, chỉ đạo của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo các phòng thuộc Sở; cụ thể như sau
Ngày 02 tháng 3 năm 2016 tại Trung tâm Hành chính thành phố, Thành ủy - UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội vụ đã tổ chức công bố các Quyết định điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và Kế hoạch số 873/KH-SGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị, trường học thành phố Đà Nẵng năm 2015; vừa qua, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp bồi dưỡng công tác thư viện trường học cho đội ngũ viên chức phụ trách công tác thư viện tại các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Nhằm bổ sung cán bộ và tăng cường công tác quản lý cho một số đơn vị, trường học; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ đã tổ chức công bố các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều động, bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở GD&ĐT, cụ thể như sau:
Ngày 14 tháng 12 năm 2015 tại Trung tâm Hành chính thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Thuận - Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng trong thời hạn 5 (năm) kể từ ngày công bố
Thực hiện Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 và Kế hoạch số 914/KH-SGDĐT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Lớp bồi dưỡng nâng cao công tác quản lý cho Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng dự nguồn chức danh Hiệu trưởng các trường trung học;
Ngày 17 tháng 11 năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức công bố các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Hòa Vang, cụ thể như sau:
Thông báo kết quả điểm thi tuyển sau phúc khảo, kỳ thi tuyển viên chức năm học 2015-2016
Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm học 2015-2016
Thông báo danh sách thi tuyển viên chức năm học 2015-2016
0 0 1 1 3 9 3 0 0 5
Hôm nay: 2720
Hôm qua: 3166
Tháng này: 71919
Tổng cộng: 0011393005