Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và Kế hoạch số 873/KH-SGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị, trường học thành phố Đà Nẵng năm 2015; vừa qua, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp bồi dưỡng công tác thư viện trường học cho đội ngũ viên chức phụ trách công tác thư viện tại các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Nhằm bổ sung cán bộ và tăng cường công tác quản lý cho một số đơn vị, trường học; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ đã tổ chức công bố các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều động, bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở GD&ĐT, cụ thể như sau:
Ngày 14 tháng 12 năm 2015 tại Trung tâm Hành chính thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Thuận - Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng trong thời hạn 5 (năm) kể từ ngày công bố
Thực hiện Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 và Kế hoạch số 914/KH-SGDĐT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Lớp bồi dưỡng nâng cao công tác quản lý cho Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng dự nguồn chức danh Hiệu trưởng các trường trung học;
Ngày 17 tháng 11 năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức công bố các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Hòa Vang, cụ thể như sau:
Thông báo kết quả điểm thi tuyển sau phúc khảo, kỳ thi tuyển viên chức năm học 2015-2016
Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm học 2015-2016
Thông báo danh sách thi tuyển viên chức năm học 2015-2016
Thời gian hướng dẫn thi tuyển vào ngày 12 tháng 8 năm 2015 tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (số 01 Vũ Văn Dũng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) cụ thể như sau:
Để bổ sung cán bộ quản lý cho một số đơn vị, trường học; ngày 23 tháng 10 năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức công bố các Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT, cụ thể như sau:
0 0 1 1 1 5 6 6 2 2
Hôm nay: 315
Hôm qua: 1483
Tháng này: 50378
Tổng cộng: 0011156622