Nhằm bổ sung cán bộ quản lý cho các đơn vị trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức công bố các Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở GD&ĐT, cụ thể như sau:
Thực hiện Quyết định số 1500/QĐ-SNV ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã có Thông báo số 2656/TB-SGDĐT ngày 26/7/2016 về việc tuyển dụng giáo viên THPT năm học 2016-2017
Thực hiện chỉ thị số 18-CT/TU ngày 19/3/1012 của Thành ủy Đà Nẵng về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố” và Kế hoạch số 1622/KH-BCH ngày 01/6/2016 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng về phối hợp tham gia xây dựng nông thông mới năm 2016, Ban Chỉ huy quân sự Sở Giáo dục thành phố Đà Nẵng – Cụm trưởng Cụm tự vệ Khối Hành chính Sự nghiệp kết hợp với Ban Chỉ huy Quân sự Viễn thông Đà Nẵng – Cụm trưởng Cụm tự vệ Khối Doanh nghiệp, đại diện 27 đơn vị tự vệ trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng xây dựng và triển khai kế hoạch số 45/KH-CTVHCSN-CTVDN ngày 20/7/2016 về việc phối hợp tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 tại Thôn 1, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
0 0 1 3 5 5 3 3 6 4
Hôm nay: 3410
Hôm qua: 3736
Tháng này: 13482
Tổng cộng: 0013553364