Thời gian hướng dẫn thi tuyển vào ngày 12 tháng 8 năm 2015 tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (số 01 Vũ Văn Dũng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) cụ thể như sau:
Để bổ sung cán bộ quản lý cho một số đơn vị, trường học; ngày 23 tháng 10 năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức công bố các Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT, cụ thể như sau:
Để bổ sung cán bộ quản lý cho một số đơn vị, trường học; ngày 23 tháng 10 năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức công bố các Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT, cụ thể như sau:
Thông báo: Danh sách thí sinh đã qua sơ tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học năm học 2014-2015
Thông báo: điểm thí sinh dự tuyển viên chức ngạch giáo viên trung học năm học 2014-2015
0 0 1 1 3 9 2 9 6 5
Hôm nay: 2680
Hôm qua: 3166
Tháng này: 71879
Tổng cộng: 0011392965