0 0 1 1 2 2 2 0 4 0
Hôm nay: 469
Hôm qua: 1450
Tháng này: 42825
Tổng cộng: 0011222040