Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm học 2019 - 2020, Giám đốc Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1919/QĐ-SGDĐT ngày 04/12/2019 về việc thanh tra công tác quản lý, hoạt động dạy học đối với Phòng GDĐT quận Ngũ Hành Sơn và các trường Mầm non (Thế giới Toàn cầu, Đô Rê Mon 2), Tiểu học (Trần Quang Diệu, Lê Bá Trinh), Trung học cơ sở Huỳnh Bá Chánh và Trường TH – THCS Việt Nam – Singapore.
Ngày 06/12/2019, tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội nghị. Sở GDĐT đã mời ông Lương Công Tuấn - Phó Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng báo cáo tập huấn cho Hội nghị.
Ngày 26/11/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký ban hành Kết luận số 3545/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác quản lý, thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên.
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm học 2019 - 2020, Giám đốc Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1838/QĐ-SGDĐT ngày 20/11/2019 về việc thanh tra chuyên ngành tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner.
Ngày 04/11/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký ban hành Kết luận số 3276/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động dạy học tại Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng.
Thực hiện Quyết định số 1412/QĐ-SGDĐT ngày 16/9/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thanh tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động dạy học, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng từ ngày 24/9/2019 đến ngày 03/10/2019. Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 17/10/2019 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, Giám đốc Sở GDĐT đã ký ban hành Kết luận số 3276/KL-SGDĐT ngày 04/11/2019 về việc thanh tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động dạy học tại Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng.
Ngày 30/10/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký ban hành Kết luận số 3191/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác tuyển sinh và các khoản thu đầu năm học 2019 - 2020 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Trường TH, THCS và THPT Sky-line.
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại Công văn số 2969/BGDĐT-TTr ngày 15/7/2019 về việc Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng và trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019; thực hiện Kế hoạch thanh tra năm học 2019 – 2020 đã được phê duyệt, Giám đốc Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng đã phối hợp cùng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố để ban hành Quyết định số 1671/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2019 về việc thanh tra tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019 tại Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng.
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm học 2019 - 2020, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1580/QĐ-SGDĐT ngày 02/10/2019 về việc thanh tra công tác quản lý, thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng tại Trường THPT Thái Phiên.
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm học 2019 - 2020, ngày 16/9/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1411/QĐ-SGDĐT về việc thanh tra công tác tuyển sinh và các khoản thu đầu năm học 2019 – 2020.
    1 2 3 4 5 Trang sau
0 0 1 2 9 8 8 8 2 5
Hôm nay: 1396
Hôm qua: 4870
Tháng này: 84863
Tổng cộng: 0012988825