Với mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo cử Đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm về thanh tra, kiểm tra tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn trong hai ngày 27 và 28/9/2018. Đoàn công tác gồm 33 thầy, cô giáo là cán bộ quản lí, cộng tác viên thanh tra thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm học 2018 - 2019, ngày 04/9/2018, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1367/QĐ-SGDĐT về việc thanh tra công tác tuyển sinh, các khoản thu đầu năm học 2018 – 2019; việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo tại một số cơ sở giáo dục trực thuộc.
Ngày 31/8/2018, tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2018 - 2019. Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Thành ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội nghị.
Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2018, sáng ngày 27/8/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 1124/QĐ-SGDĐT ngày 15/8/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tại Trung tâm ngoại ngữ iYes.
Vào ngày 20/7/2018, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Số 1, Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra giáo dục cho 40 học viên. Lớp học được tổ chức từ ngày 09/4/2018 đến ngày 18/4/2018 tại Trung tâm GDTX số 1.
Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2018, vào ngày 29/5/2018, Giám đốc Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 682/QĐ-SGDĐT về việc thanh tra công tác coi thi Kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT và lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm 2018. Đoàn thanh tra có 69 người gồm 01 Trưởng đoàn, 02 Phó Trưởng đoàn, 01 thư kí và 65 thành viên. Giám đốc Sở giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.
Thực hiện Công văn số 1486/BGDĐT-TTr ngày 16/4/2018 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi THPT quốc gia năm 2018, Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng đã tiến hành thanh tra công tác chuẩn bị trước kì thi tại Trung tâm GDTX số 3, Trường THPT Liên Chiểu, Trường THPT Phạm Phú Thứ, Trường THPT Tôn Thất Tùng từ ngày 29/5/2018 đến ngày 31/5/2018.
Theo Kế hoạch thanh tra năm học 2017 - 2018, sáng ngày 26/4/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 472/QĐ-SGDĐT ngày 16/4/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tại Trung tâm GDTX số 2.
0 0 1 1 3 9 2 9 5 3
Hôm nay: 2668
Hôm qua: 3166
Tháng này: 71867
Tổng cộng: 0011392953