Thực hiện Công văn số 2727/SGDĐT-TTr ngày 06/9/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc Hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra năm học 2011-2012 và Kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt, Thanh tra Sở tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2011-2012.
0 0 0 7 5 3 3 4 1 0
Hôm nay: 1484
Hôm qua: 4037
Tháng này: 100522
Tổng cộng: 0007533410