Nhằm đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Hải Châu và Hiệu trưởng một số trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận cùng các cá nhân có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý và hoạt động dạy học từ đầu năm học 2016 – 2017 đến nay, Giám đốc Sở GDĐT Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 245/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017 về việc thanh tra công tác quản lý, hoạt động dạy học. Theo Quyết định, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành làm việc với phòng GDĐT quận Hải Châu và 08 trường trên địa bàn (gồm: 03 trường Mầm non, 03 trưởng Tiểu học và 02 trường Trung học cơ sở). Thời gian thanh tra trực tiếp tại các đơn vị sẽ diễn ra từ ngày 09/3 đến ngày 23/3/2017.
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017, ngày 13/02/2017, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng đã ban hành các Quyết định (số 176 đến 178/QĐ-SGDĐT) về việc thanh tra công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) tại các cơ sở giáo dục trực thuộc; các phòng GD&ĐT và các trường học trên địa bàn.
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-SGDĐT ngày 03/01/2017 về việc thanh tra công tác quản lý, thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng tại Trường THPT Ông Ích Khiêm.
Ngày 19/12/2016, Hội nghị công tác Thanh tra giáo dục toàn quốc đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trực tuyến, cùng lúc bắt đầu tại 63 điểm cầu trực tuyến tại 63 tỉnh/thành trong cả nước. Tại Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã phối hợp với VNPT Đà Nẵng, đặt điểm cầu tại Phòng Hội nghị truyền hình, tầng 3, VNPT, số 346 đường 2/9 quận Hải Châu.
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm học 2016 - 2017, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 4677/QĐ-SGDĐT ngày 28/11/2016 về việc thanh tra công tác quản lý, hoạt động dạy học đối với Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ và các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận Cẩm Lệ.
Nhằm đánh giá những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của Trưởng phòng các phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Hiệu trưởng một số trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn cùng các cá nhân có liên quan trong việc thực hiện công tác tuyển sinh và việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2016 – 2017, Giám đốc Sở GDĐT Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3357/QĐ-SGDĐT ngày 12/9/2016 về việc thanh tra công tác tuyển sinh và việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2016 – 2017.
Thực hiện Công văn số 4421/BGDĐT-TTr ngày 09/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thực hiện Kết luận của Bộ trưởng và việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, ngày 22 và 23 /9/2016, tại Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng
Ngày 26/8/2016, tại Hội trường Trường THCS Nguyễn Khuyến, Sở Giáo Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2015 - 2016 và triển khai nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2016 - 2017. Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Thành ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội nghị.
0 0 1 1 3 9 3 0 1 5
Hôm nay: 2730
Hôm qua: 3166
Tháng này: 71929
Tổng cộng: 0011393015