0 0 1 1 2 2 2 1 7 2
Hôm nay: 601
Hôm qua: 1450
Tháng này: 42957
Tổng cộng: 0011222172