0 0 1 1 0 4 1 4 3 2
Hôm nay: 1841
Hôm qua: 2618
Tháng này: 32702
Tổng cộng: 0011041432