Thực hiện Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020, Công văn số 586/BGDĐT-GDTrH ngày 27/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 14/BCĐ-SYT ngày 25/02/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố; Công văn số 1128/UBND-VHXH ngày 24/02/2020 của UBND thành phố và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về thời gian học sinh, học viên, sinh viên đi học lại tại Công văn số 1163/UBND-SGDĐT ngày 28/02/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thực hiện những nội dung sau:
Thực hiện Công văn số 819/UBND-SGDĐT ngày 13/02/2020 của UBND thành phố về việc học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19, Công văn số 406/BGDĐT-GDTC về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thực hiện những nội dung sau:
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố về việc phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, ngày 02/02/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 217/SGDĐT-CTrTT cho học sinh, học viên, sinh viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố được nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020.
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản chỉ đạo, Điện, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm túc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách sau:
Rác thải và rác thải nhựa đã và đang là một vấn đề mang tính cấp thiết của cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Nếu chúng ta không có những giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề này thì hậu quả của nó sẽ rất nặng nề và kéo dài đến hàng trăm năm sau.
0 0 1 4 6 5 7 6 1 4
Hôm nay: 1972
Hôm qua: 3747
Tháng này: 85587
Tổng cộng: 0014657614