0 0 1 5 2 0 5 0 2 1
Hôm nay: 500
Hôm qua: 2746
Tháng này: 3246
Tổng cộng: 0015205021