Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 25-3-2019 về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định cá biệt trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, gồm:
    1
0 0 1 2 9 5 5 0 4 8
Hôm nay: 2292
Hôm qua: 6000
Tháng này: 51086
Tổng cộng: 0012955048