Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 25-3-2019 về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định cá biệt trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, gồm:
    1
0 0 1 1 7 4 9 8 8 9
Hôm nay: 20267
Hôm qua: 0
Tháng này: 159436
Tổng cộng: 0011749889