Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 25-3-2019 về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định cá biệt trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, gồm:
    1
0 0 1 1 3 9 5 8 4 8
Hôm nay: 2743
Hôm qua: 2820
Tháng này: 74762
Tổng cộng: 0011395848