Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 25-3-2019 về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định cá biệt trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, gồm:
    1
0 0 1 2 0 2 6 0 5 1
Hôm nay: 3702
Hôm qua: 6927
Tháng này: 79533
Tổng cộng: 0012026051