0 0 1 1 8 8 6 2 0 0
Hôm nay: 1201
Hôm qua: 4555
Tháng này: 63037
Tổng cộng: 0011886200