Sáng ngày 27/01/2021, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam tổ chức khai giảng Khóa đào tạo “Giám sát, phân tích, kiểm soát an toàn thông tin hệ thống” cho 35 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng và các cơ quan thành viên Cụm ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng số 5.
   Thanh Tra
0 0 1 5 1 9 1 2 7 1
Hôm nay: 512
Hôm qua: 3067
Tháng này: 73209
Tổng cộng: 0015191271