Nhằm triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo, ngày 18 tháng 4 năm 2019, Sở GDĐT tổ chức tập huấn, hướng dẫn đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Thành phần tham dự tập huấn gồm: lãnh đạo các phòng ban Sở GDĐT, 104 đại biểu là Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trường chuyên môn các trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học công lập và tư thục trên địa bàn thành phố.
   Thanh Tra
0 0 1 1 3 9 4 9 9 7
Hôm nay: 1892
Hôm qua: 2820
Tháng này: 73911
Tổng cộng: 0011394997