Thực hiện kế hoạch triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2019-2020, từ ngày 17/9/2019 đến 20/9/2019 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các lớp tập huấn “Thiết kế và xây dựng bài giảng e-Learning” cho gần 400 cán bộ, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
    1 2 3 4 5 Trang sau
0 0 1 2 6 3 1 2 3 2
Hôm nay: 2533
Hôm qua: 16673
Tháng này: 251501
Tổng cộng: 0012631232