Thực hiện Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định chuyển và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.”, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng có ban hành các văn bản hướng dẫn chuyển trường và triển khai đến các đơn vị, trường học. Theo đó, việc chuyển trường được thực hiện khi đã kết thúc học kỳ I của năm học (02 tuần đầu của học kỳ II ) hoặc trong thời gian hè (bắt đầu từ 15/7) đến trước ngày khai giảng năm học mới (kết thúc trước 05/9).
Tiếp theo Công văn số 1999/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 04/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thông báo điểm chuẩn vào trường trung học phổ thông (THPT) năm học 2020-2021, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị, trường học triển khai một số nội dung sau:
Để các đơn vị, trường học chủ động xây dựng kế hoạch dạy học ngoại ngữ năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các đơn vị tổ chức dạy học tiếng Anh năm học 2020-2021, cụ thể:
Vào lúc 8h00 ngày 08/7/2020, tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan khai mạc Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố năm 2020.
Căn cứ Tờ trình số 80/TTr-THCS&THPTNK ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến về việc đề nghị kiểm tra công nhận thư viện tiên tiến Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến theo Quyết định 01/2003/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), vào lúc 8h00 ngày 10/7/2020, Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra công nhận thư viện trường học tiên tiến tại Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến theo Quyết định số 609/QĐ-SGDĐT ngày 06/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT về việc kiểm tra thư viện trường học tiên tiến tại Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến.
Căn cứ Tờ trình số 18/TTr-PGDĐT ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Phòng GDĐT quận Hải Châu về việc đề nghị kiểm tra công nhận thư viện tiên tiến Trường THCS Lê Thánh Tôn và Tờ trình số 20/TTr-PGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Phòng GDĐT quận Hải Châu về việc đề nghị kiểm tra công nhận thư viện đạt chuẩn Trường TH&THCS Đức Trí theo Quyết định 01/2003/QĐ-BGD&ĐT của Bộ GDĐT, vào lúc 8h00 ngày 25 - 26/6/2020, Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra công nhận thư viện trường học tiên tiến tại Trường THCS Lê Thánh Tôn và thư viện trường học đạt chuẩn tại Trường TH&THCS Đức Trí theo Quyết định số 533/QĐ-SGDĐT ngày 22/6/2020 của Giám đốc Sở GDĐT.
    1 2 3 4 5 Trang sau
0 0 1 4 6 4 2 5 3 4
Hôm nay: 73
Hôm qua: 4791
Tháng này: 70507
Tổng cộng: 0014642534