Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm Lượt tải
1 22/2021/TT-BTTTT Bộ Thông tin và truyền thông Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 13/12/2021 3
2 21/2021/TT-BTTTT Bộ Thông tin và truyền thông Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet 08/12/2021 3
3 04/2021/TT-TTCP Thanh Tra Chính Phủ Hiệp định Thanh tra Thông tư số 04/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định quy trình tiếp công dân 01/10/2021 3
4 05/2021/TT-TTCP Thanh Tra Chính Phủ Thông tư Thanh tra Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 01/10/2021 3
5 06/2021/TT-TTCP Thanh Tra Chính Phủ Thông tư Thanh tra Thông tư số 06/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ: Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 01/10/2021 3
6 07/2021/TT-TTCP Thanh Tra Chính Phủ Thông tư Thanh tra Thông tư số 07/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 01/10/2021 3
7 83/2017/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định Văn bản Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 18/07/2017 3
8 2336/QĐ-UBND UBND TP Đà Nẵng Quyết định Giáo dục và đào tạo Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2021 03/07/2021 3
9 124/2020/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định Thanh tra Nghị định số 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 19/10/2020 32
10 Thông tư số 02/2021/TT-TTCP Thanh Tra Chính Phủ Thông tư Thanh tra Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 22/03/2021 33
Hiển thị 1 - 10 of 240 kết quả.
của 240 0 1 6 5 4 0 4 5 1
Hôm nay: 2038
Hôm qua: 4454
Tháng này: 89401
Tổng cộng: 0016540451