Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm Lượt tải
1 28-NQ/TW Quốc hội Nghị quyết Văn bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp Hành Trung Ương Khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm 23/05/2018 34
2 125/NQ-CP Chính Phủ Nghị quyết Văn bản Nghị Quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 08/10/2018 31
3 25/2018/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non 08/10/2018 34
4 26/2018/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 23/11/2018 36
5 1677/QĐ-TTg Chính Phủ Quyết định Giáo dục phổ thông Quyết định về Phê duyệt đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 03/12/2018 36
6 15/2017/QH14 Quốc hội Luật Tài chính Luật quản lý, sử dụng tài sản công 21/06/2017 43
7 150/2018/NQQ-HĐND UBND TP Đà Nẵng Nghị quyết Tài chính Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng 12/07/2018 42
8 151/2017/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định Tài chính Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 26/12/2017 42
9 45/2018/TT-BTC Chính Phủ Thông tư Tài chính Thông tư Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 07/05/2018 46
10 37/2018/QĐ-TTg Chính Phủ Quyết định Văn bản Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư 31/08/2018 0
Hiển thị 1 - 10 of 210 kết quả.
của 21
0 0 1 2 6 3 0 8 9 5
Hôm nay: 2196
Hôm qua: 16673
Tháng này: 251164
Tổng cộng: 0012630895