Cho ý kiến về dự thảo Đề án hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến THPT trên địa bàn thành phố

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 746/UBND-STC ngày 11 tháng 02 năm 2020 về việc xây dựng các Đề án phí, lệ phí và định mức chi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trình HĐND thành phố trong năm 2020.

 

Trên cơ sở lấy ý kiến của các sở, ban, ngành lần 1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã chỉnh sửa dự thảo "Đề án về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng". Để hoàn chỉnh dự thảo Đề án gởi Sở Tư pháp thành phố thẩm định, Sở GDĐT đề nghị Cổng thông tin điện tử thành phố hỗ trợ đăng tải dự thảo Đề án trên Cổng thông tin Điện tử thành phố trong thời hạn 30 ngày theo quy định để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

 

Sau thời hạn nêu trên, các tổ chức, cá nhân không có ý kiến góp ý thì xem như đồng ý với dự thảo Đề án (dự thảo Đề án đính kèm). Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị các cơ quan, tổ chức quan tâm phối hợp thực hiện./.

 

(Đính kèm văn bản)

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 5 0 7 0 0 2 7
Hôm nay: 3006
Hôm qua: 2933
Tháng này: 43908
Tổng cộng: 0015070027