Biên soạn và đưa tài liệu giáo dục địa phương thành phố Đà Nẵng lớp 1 vào giảng dạy năm học 2020-2021

        Xem với cỡ chữ    

Cùng với các chương trình giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở GDĐT tham mưu UBND thành phố triển khai, thực hiện kế hoạch biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương (GDĐP) theo chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 trên địa bàn thành phố. Tài liệu GDĐP được xây dựng, biên soạn, thẩm định bởi các chuyên gia, nhà khoa học trong, ngoài thành phố, một số nhà giáo, cán bộ quản lý các cơ sở GDPT.

 

Hình ảnh Hội đồng thẩm định tài liệu địa phương

 

Thực hiện tài liệu GDĐP theo chương trình GDPT năm 2018 với hướng mới, điều chỉnh, Sở GDĐT đã phối hợp với Nhà xất bản GDVN liên hệ với các sở, ngành thành phố, các tổ chức chính trị-xã hội cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực quản lý. Phòng GDĐT, các cơ quan chuyên môn địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch theo địa bàn. Theo Sở GDĐT, đến nay các nội dung biên soạn tài liệu GDĐP tuân thủ các quy định của pháp luật, xây dựng cụ thể hóa từ các mục tiêu của chương trình GDPT năm 2018. Ban biên soạn tài liệu GDĐP tập trung biên soạn những kiến thức gắn với vấn đề văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, hướng nghiệp, chính trị-xã hội, môi trường... trong thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (củ) phù hợp với cấp tiểu học.

 

Đối với lớp 1, tài liệu GDĐP sẽ hỗ trợ học sinh (HS) tiếp cận với nội dung khác nhau phù hợp với lứa tuổi, trình độ, định hướng nghề nghiệp của HS, làm cơ sở đánh giá kết quả giáo dục. HS được học nội dung GDĐP theo hướng tăng cường các hoạt động trải nghiệm, giảng dạy tích hợp trong các môn học. Trong quá trình giảng dạy, từ tài liệu GDĐP được biên soạn, giáo viên có các tư liệu chính xác, phù hợp, vận dụng các phương pháp, hình thức tổ chức giảng dạy theo hướng tích hợp, chủ động, sáng tạo, sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá, xếp loại HS theo đúng quy định của Bộ GDĐT.

 

Với sự tư vấn, cố vấn của các chuyên gia, nhà khoa học, các giáo viên, HS cấp Tiểu học sẽ được học, tìm hiểu các lễ hội, nghệ thuật truyền thống, di tích lịch sử, danh nhân văn hóa, phong tục tập quán địa phương hoặc kiến thức sơ giản về  địa lý, dân cư, cảnh quan thiên nhiên, môi trường tự nhiên, ngành nghề, làng nghề truyền thống, đạo đức, lối sống, nếp sống văn minh, kỷ cương, pháp luật. Tài liệu được biên soạn, giảng dạy là tài liệu mở, sau khi giảng dạy sẽ tiếp tục tiếp thu, điều chỉnh các đóng góp của giáo viên, HS sau 1 học kỳ để hoàn thiện.

 

Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị triển khai sử dụng tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 của thành phố Đà Nẵng

 

Đảm bảo các kỹ năng giảng dạy và truyền đạt tài liệu GDĐP theo chương trình GDPT 2018, Sở GDĐT tập huấn hướng dẫn giáo viên sử dụng, khai thác nội dung các chuyên đề vào dạy học, chú trọng phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực người học, xây dựng các chuyên đề tích hợp liên môn. Tài liệu GDĐP theo chương trình GDPT 2018 vận dụng vào giảng dạy khuyến khích HS tiếp cận thực tiễn, trải nghiệm, gắn giáo dục nhà trường với cộng đồng, gắn kiến thức đã học trong trường với thực tế địa phương. Qua đó, giúp HS hòa nhập với môi trường đang sống, có trách nhiệm trong tìm hiểu, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa quê hương, địa phương, có kiến thức, kỹ năng nền tảng trong quá trình lập thân, lập nghiệp.

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 4 9 1 7 1 9 6
Hôm nay: 1655
Hôm qua: 2692
Tháng này: 4347
Tổng cộng: 0014917196