Thông báo về việc treo cờ, khẩu hiệu nhân dịp kỷ niêm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

        Xem với cỡ chữ    

 

Thực hiện Thông báo số 04/TB-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc treo cờ, khẩu hiệu nhân dịp kỷ niêm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018), Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị, trường học như sau: 

 

1. Tất cả các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố thực hiện treo cờ Tổ quốc trong ngày 03 tháng 02 năm 2018 (Thứ Bảy).

 

2. Các các đơn vị, trường học có tổ chức Đảng thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu theo Kế hoạch số 45-KH/BTGTU ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về Kế hoạch tuyên truyền Quý I/2018.

 

Nhận được Thông báo này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 1 3 0 5 7 3 4
Hôm nay: 1388
Hôm qua: 1258
Tháng này: 72726
Tổng cộng: 0011305734