Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

 

Thực hiện Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2020; Thông báo số 386/TB-SNV ngày 13 tháng 2 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:

 

1. Vị trí việc làm cần tuyển:

- Ngạch công chức: Chuyên viên (mã số ngạch: 01.003);

- Tên vị trí việc làm: Hành chính một cửa;

- Mô tả công việc:

+ Giải đáp, hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Tham mưu xây dựng, điều chỉnh bộ thủ tục hành chính trình cấp có thẩm quyền quyết định, công bố;

+ Tham mưu công tác cải cách hành chính;

+ Thu và quyết toán lệ phí khi giải quyết thủ tục hành chính.

 

2. Số lượng công chức cần tuyển: 01 (một) người.

 

3. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

 

a) Đối tượng:

- Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về trình độ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

- Ngoài điều kiện nêu trên, những trường hợp không có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

+ Tốt nghiệp thạc sĩ thì phải tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, chuyên ngành ở bậc thạc sĩ và đại học phải phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

+ Tốt nghiệp tiến sĩ thì chuyên ngành đào tạo ở bậc tiến sĩ và ngành tốt nghiệp ở bậc đại học phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

 

b) Điều kiện chung:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

+ Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

+ Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

+ Không cư trú tại Việt Nam;

+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

 

c) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành hành chính, văn phòng;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B ngoại ngữ hoặc TOEIC 400 điểm trở lên, TOEFL PBT 400 điểm trở lên, TOEFL ITP 400 điểm trở lên, TOEFL iBT 32 điểm, IELTS 3.5 điểm trở lên);

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

 

4. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày thông báo đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2020.

 

5. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo, Tầng 1, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại liên hệ: 0236.3881.888 hoặc 0236. 3821.068.

-----------------------------------------

(Văn bản đính kèm)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 3 5 5 3 3 7 3
Hôm nay: 3419
Hôm qua: 3736
Tháng này: 13491
Tổng cộng: 0013553373