Thông báo mời thầu Dự án Sân thể thao Trường tiểu học Trần Quang Diệu

        Xem với cỡ chữ    

 

Thông báo mời thầu

Dự án Sân thể thao Trường tiểu học Trần Quang Diệu

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thông báo mời thầu:

 

Thông tin chung

Số TBMT

20200334421-01

Ngày đăng tải

17/03/2020 14:15

Hình thức thông báo

Thay đổi

Loại thông báo

Thông báo thực

Lĩnh vực thông báo

Gói xây lắp

Bên mời thầu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Chủ đầu tư

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng; địa chỉ: Tầng 21 Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Phân loại

Dự án đầu tư

Tên gói thầu

Xây lắp

Tên dự án

Sân thể thao Trường tiểu học Trần Quang Diệu

Nguồn vốn

Ngân sách thành phố

Phương thức

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

120

Nội dung chính gói thầu

 

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức đấu thầu

Đấu thầu rộng rãi

Chọn nhà thầu trong nước

Tham dự thầu

Hình thức nhận HSDT

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận HSDT từ ngày

17/03/2020 11:03

Đến ngày

27/03/2020 15:00

Mua HSMT

Miễn phí

       

Địa điểm nhận HSDT

web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Mở thầu

Thời điểm mở thầu

27/03/2020 15:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Giá gói thầu

1,049,827,428 VND

Số tiền bằng chữ

Một tỷ bốn mươi chín triệu tám trăm hai mươi bảy nghìn bốn trăm hai mươi tám đồng chẵn

Bảo đảm dự thầu

Hình thức đảm bảo

Thư bảo lãnh

Số tiền đảm bảo

15.000.000 VND

Số tiền bằng chữ

Mười năm triệu đồng chẵn

 
 
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 5 0 6 9 8 9 9
Hôm nay: 2878
Hôm qua: 2933
Tháng này: 43780
Tổng cộng: 0015069899