Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của UBND thành phố về việc Bãi bỏ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dâñ các đơn vị, trường học triển khai thực hiện quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

 

1. Các đơn vị, trường học nghiên cứu và triển khai Quyết định số 04/2020/QĐUBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của UBND thành phố về việc Bãi bỏ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của UBND thành phố quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

2. Việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện theo Điều 10 của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

 

3. Thủ trưởng và Ban đại diện cha mẹ học sinh các đơn vị, trường học chịu trách nhiệm nghiên cứu triển khai thực hiện theo đúng Điều 10. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. Tránh tình trạng tùy tiện trong việc vận động đóng góp nhiều khoản không hợp lý và mức đóng góp quá cao gây khó khăn cho gia đình học sinh dẫn đến những bức xúc trong xã hội.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

(Đính kèm văn bản)

 

 

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 5 0 6 9 8 3 1
Hôm nay: 2810
Hôm qua: 2933
Tháng này: 43712
Tổng cộng: 0015069831