Về việc thời gian học sinh, học viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Công văn số 1658/UBND-STTTT ngày 19/3/2020 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Công văn số 1659/UBND-VHXH ngày 19/3/2020 của UBND thành phố về việc thực hiện văn bản của Thành ủy Đà Nẵng và Ban Cán sự Đảng UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 4095-CV/TU ngày 26/3/2020 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường công tác phòng dịch COVID-19; Công văn số 1948/UBND-SGDĐT ngày 27/3/2020 của UBND thành phố về thời gian nghỉ học, đi học lại của học sinh, học viên, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về thời gian học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học như sau:

 

1.Tất cả trẻ mầm non, học sinh, học viên các trường, các trung tâm từ lớp 1 đến lớp 12; học viên các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, dạy thêm – học thêm…được nghỉ học đến hết ngày 12/4/2020 để phòng dịch COVID-19. Thời gian đi học lại sẽ có thông báo sau.

 

2. Các trường đại học ngoài công lập thực hiện theo chỉ đạo của Bộ chủ quản.

 

(Đính kèm văn bản)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 5 0 6 9 8 4 4
Hôm nay: 2823
Hôm qua: 2933
Tháng này: 43725
Tổng cộng: 0015069844