Quyết định Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng mấy móc thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng
    1 2 3 4 5 Trang sau
0 0 1 0 7 8 2 9 2 3
Hôm nay: 3808
Hôm qua: 31452
Tháng này: 104064
Tổng cộng: 0010782923