Kiểm định chất lượng giáo dục
Tên trường QĐ Công nhận
Quận/Huyện Cấp bậc

STT Tên trường QĐ Công nhận Quận huyện Cấp bậc Cấp độ
1 Trường Mầm non Hương Sen 1427 Quận Cẩm Lệ Mầm non Cấp độ 3
2 Tiểu học Ông Ích Đường 3406/QĐ-SGDĐT 12/10/2015 Quận Cẩm Lệ Tiểu học Cấp độ 1
3 Tiểu học Hòa Khương 2 3405/QĐ-SGDĐT 12/10/2015 Huyện Hòa Vang Tiểu học Cấp độ 3
4 Mầm non Hướng Dương 3403/QĐ-SGDĐT 12/10/2015 Quận Cẩm Lệ Mầm non Cấp độ 3
5 Mầm non Hòa Tiến 1 3404/QĐ-SGDĐT 12/10/2015 Huyện Hòa Vang Mầm non Cấp độ 3
Hiển thị 5 kết quả.
0 0 0 9 9 7 2 4 2 9
Hôm nay: 2038
Hôm qua: 4365
Tháng này: 172739
Tổng cộng: 0009972429