Kiểm định chất lượng giáo dục
Tên trường QĐ Công nhận
Quận/Huyện Cấp bậc

STT Tên trường QĐ Công nhận Quận huyện Cấp bậc Cấp độ
1 Mầm non Hướng Dương 3408/QĐ-SGDĐT 12/10/2015 Quận Cẩm Lệ Mầm non Cấp độ 3
2 Tiểu học Hòa Tiến 1 3407/QĐ-SGDĐT 12/10/2015 Huyện Hòa Vang Giáo dục thường xuyên Cấp độ 3
3 Tiểu học Ông Ích Đường 3406/QĐ-SGDĐT 12/10/2015 Quận Cẩm Lệ Tiểu học Cấp độ 1
4 Tiểu học Hòa Khương 2 3405/QĐ-SGDĐT 12/10/2015 Huyện Hòa Vang Tiểu học Cấp độ 3
Hiển thị 4 kết quả.
0 0 0 7 5 3 4 9 1 3
Hôm nay: 2987
Hôm qua: 4037
Tháng này: 102025
Tổng cộng: 0007534913