Kiểm định chất lượng giáo dục
Tên trường QĐ Công nhận
Quận/Huyện Cấp bậc

STT Tên trường QĐ Công nhận Quận huyện Cấp bậc Cấp độ
1 Trường Mầm non Hương Sen 1427 Quận Cẩm Lệ Mầm non Cấp độ 3
2 Tiểu học Ông Ích Đường 3406/QĐ-SGDĐT 12/10/2015 Quận Cẩm Lệ Tiểu học Cấp độ 1
3 Tiểu học Hòa Khương 2 3405/QĐ-SGDĐT 12/10/2015 Huyện Hòa Vang Tiểu học Cấp độ 3
4 Mầm non Hướng Dương 3403/QĐ-SGDĐT 12/10/2015 Quận Cẩm Lệ Mầm non Cấp độ 3
5 Mầm non Hòa Tiến 1 3404/QĐ-SGDĐT 12/10/2015 Huyện Hòa Vang Mầm non Cấp độ 3
Hiển thị 5 kết quả.
0 0 1 3 1 1 0 4 5 5
Hôm nay: 1860
Hôm qua: 4303
Tháng này: 230665
Tổng cộng: 0013110455