Xuất bản thông tin

Công bố khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022

Theo đó quy định, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1-9. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23-8. Tổ chức khai giảng vào ngày 5-9.

Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 16-1-2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25-5-2022 và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2022.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6-2022. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31-7-2022.

Thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp thực tiễn của địa phương.

Thời gian nghỉ học, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc, để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp đặc biệt.

 

Nguồn: Đà Nẵng Online
0 0 1 7 0 8 0 8 1 6
Hôm nay: 3819
Hôm qua: 6570
Tháng này: 118500
Tổng cộng: 0017080816